Komínové těleso

Komín je obvykle svislá stavba (či konstrukce) sloužící obvykle pro odvod spalin. Komíny se vrací stále více do obliby a jsou stále častěji nedílnou součástí každého moderního obydlí. Před vlasní stavbo komínu je vhodné si stanovit, k čemu všemu bude komín sloužit. K jakým bude připojen spotřebičům? Je v plánu do budoucna přidávat další spotřebiče? Toto určuje zda pro vás bude ten pravý univerzální nebo speciální komín, individuální nebo systémový komín.

Univerzální komíny jsou, jak už z jejich názvu vyplývá, určeny pro více druhů paliv, ne však spotřebičů. Speciální komíny jsou přizpůsobeny jen na určité druhy paliv nebo speciální typy spotřebičů. Systémový komín představuje komplexní řešení pro více spotřebičů, vetšinou jde o komponenty od jednoho výrobce a většinou k nim lze dokoupit i bohaté příslušenství. Jako například sříšky na komín. Individuální komín pak řeší jednu konkrétní funkci. Z důvodu možné změny paliva v budoucnu je určitě vhodné realizovat vicevrstvé komíny. Jde o komíny, které mají alespoň jednu vložku. Protože většinou vyhláška zakazuje zapojit dva různé spotřebiče do jednoho průduchu, je dobré počítat s rezervou. Jako vhodné řešení se doporučuje postavit víceprůchodový komín – nebo rovnou komíny dva.

Komín je nejstarším zařízením sloužícím k odvodu kouře ven z domu byl tzv. dymník odvádějící kouř do podkrovního prostoru. Kolem 15. století se pak objevují komíny sahající až nad samotnou střechu a odvádějící tak kouř zcela mimo dům. První komíny byly dřevěné či hlinitodřevěné, v průběhu 17. a 18. století se hlavně pod tlakem protipožárních předpisů přecházelo na komíny zděné. Jejich průduchy už byly svedeny až k zemi a využívaly tak k odvodu kouře umělého tahu.

Komín je v největší míře využíván k odvádění spalin z objektů. Napojují se tedy na něj kamna, pece, krby nebo kotle, u kterých funguje jako jednoduché vzduchové čerpadlo, zajišťující odvod spalin z topeniště. Horké spaliny v komíně mají nižší hustotu než vzduch okolo, stoupají proto komínem vzhůru a na jejich místo je nasáván čerstvý vzduch. Tlaku, který žene vzduch komínem, se říká tah komína. Tah komína je závislý na jeho výšce a poměru vnitřního průměru k objemu spalin. Komín může také sloužit jako součást ventilace budovy.

Základní části komínu

  • komínový průduch - průchocí část komínu, může mít čtvercový, obdélníkový či kruhový průřez
  • komínový plášť - vnější vrstva komínu
  • sopouch - trouba propojující spotřebič s komínem
  • vymetací otvor - zřizuje se na půdách jestliže nelze vymetat komín z lávky na střeše
  • vybírací otvor - zřizuje se v nejnižší části komína (z pravidla ve sklepě apod.), slouží k vybírání popílku a sazí
  • komínová hlava - poslední část komínu nad střechou
  • půdice

Komín prochází několika podlažími Vaší stavby a je její velice důležitou součástí. Proto nenechávejte řešení celé koncepce komínu až na poslední chvíli. Předejdete tak případným nejasnostem a zbytečným komplikacím. Prvním krokem k novému komínu by vždy měla být konzultace přímo v místě stavby, po níž teprve následuje vypracování cenové nabídky a samotná realizace.