Komínové nástavce

Komínové nástace představují moderní pokrok ve využití účinnost komínů a zlepšení jejich vlastností. Jde o technologii na snížení nákladů na vytápění a snížení škodlivých emisí vypouštěných do ovzduší. Komínové nástavce snižují spotřebu paliv, snižují emise vypouštěné do ovzduší, hlavně CO2, zvyšují účinnost topidel, prolužují životnost kotle a komínové vložky, zajišťují dokonalejší spalování a zamezují zafoukávání.

U drtivé většiny rodinných domů je tah komína závislý i na venkovních povětrnostních podmínkách. Jestliže více zafouká vítr, zvětší se tah komína, i když je dost vysoký. Do ovzduší vyletí komínem spoustu tepla mnohem rychleji, tím pádem se spotřebuje více paliva, které rychle a nedokonale prohoří, aby dorovnalo ztracené teplo. Nedokonalým spalováním paliva vzniká velké množství odpadu a do ovzduší se dostává velké množství škodlivých látek.

Komínové nástavce toto řeší. Nasazením komínového nástavce se v komíně změní hodnoty. Zvýší se tlak, teplota a sníží se tah. Tím se také snižuje únik tepla do ovzduší. Na stěnách komínu se odstraní kondenzace a dehtování spalin. Zároveň se při topení ohřeje na určitou teplotu až do výšky komínového nástavce a tuto teplotu udržuje konstantní po celou dobu topení (tzv. homogenní prostředí). Tímto dochází ke snížení spotřeby paliva, čímž se do ovzduší dostane minimální množství tepla.

Konstrukce nástavce umožňuje optimální nastavení intenzity tahu komína podle individuálních potřeb uživatele, resp. jeho topidla, a dosáhnout tak dokonalejšího spalování spojeného s nižší spotřebou paliva a snížením množství emisí z komína odcházejících i tvorbou komínového koptu a kondenzátu na stěnách komínového průduchu.

Spolupůsobení proudění spalin a přisávaného vzduchu způsobuje konstantní tah v komínovém tělese bez závislosti na vnějších povětrnostních podmínkách,čímž je zaručeno dokonalejší spalování paliva v topidle a tím pádem dokonalejšího využití energetického potenciálu spalovaného materiálu přímo v topidle, aniž by teplo v nadměrné míře unikalo komínem ven bez jakéhokoliv užitku.