Komínové systémy

Od klasického vyzdívání komínů z plných pálených cihel na šířku s maltovým pojivem se dnes stále více opouští a jejich místo stále častěji zabírají moderní komínové systémy od různých výrobců. Tyto komínové systémy a stavebnice nejen splňují veškeré požadavky na moderní komín, například zadní odvětrávání, ale taky díky své jednoduché montáži snižují technickou náročnost montáže komínu. Systémy splňují přísné legislativní požadavky na komíny, a tak se jimi již nemusíte zabývat, stací si vybrat správný komínový systém ke spotřebičí, který bude do komínu vyveden.

K předním výrobcům komínových systémů patří například:

 • CJ Blok
 • CIKO
 • HELUZ
 • VK VACOVSKÝ GROUP s.r.o.
 • IBF
 • Schiedel a.s.
 • EKO KOMÍNY s.r.o.
 • WINKLMANN s.r.o.
 • a další

Komínový systém Helux

Jde o kompletní cyhlový komínový systém. Výrobní program komínových systému této společnosti se dělí na Helux Klasik, Helux Plyn a Helux Multi. Helux Klasik je systém určený pro všechny druhy paliv a všechny druhy spotřebičů s přirozeným odvodem spalin. Je tvořen broušenou keramickou komínovou tvarovkou obvodového pláště, tepelnou izolací a komínovou vložkou. Vnitřní šamotové vložky společně s tepelnou izolací a keramickou komínovou tvarovkou vytvoří celistvý komínový průduch odolávající teplotním i vlhkostním změnám. Helux Plyn je komínový systém je určen pro spotřebiče na plynná paliva, a to jak v přetlakovém, tak i v podtlakovém provozu, s teplotou spalin max. 120 °C. Systém je tvořen plastovou komínovou vložkou a broušenou keramickou komínovou tvarovkou obvodového pláště.

Výhody komínového systému Helux

 • Jedinečnost systému - Dům postavený z cihelného zdiva ideálně doplňuje komín postavený ze stejného materiálu – keramických komínových tvarovek stejné modulové výšky jako zdivo.
 • Univerzálnost použití - Díky vynikajícím vlastnostem cihelných materiálů lze konstrukci komínového systému HELUZ použít i ve stavbách z ostatních materiálů a také při rekonstrukcích staveb.
 • Snížení tepelných ztrát - K největším výhodám cihelných komínů HELUZ patří vysoký tepelný odpor komínových tvarovek oproti běžným materiálům komínového pláště. Díky tomu jsou výrazně sníženy tepelné ztráty objektů komínovým tělesem.
 • Rychlost, přesnost - Broušené keramické komínové tvarovky spojované lepidlem zajišťují přesnost a rychlost stavby komínového tělesa. Odpadá vyrovnávání každé vrstvy při zdění komínu, čímž se zvyšuje rychlost zdění o více než 50 % proti ostatním systémům.
 • Jednoduchost – stavebnicový systém - Při stavbě nejsou potřeba žádné speciální zdicí přípravky. Veškeré komponenty jsou vyrobeny tak, aby do sebe přesně zapadaly a zajistily vzájemnou součinnost.
 • Komplexnost - Obsahuje veškeré prvky a příslušenství, které jsou pro správnou funkci každého komínu nezbytné.
 • Optimální funkce - Unikátní konstrukce broušených keramických komínových tvarovek s celoplošným odvětráním komínového tělesa zajišťuje optimální funkci komínu.
 • Variabilita systému - Z keramických komínových tvarovek lze postavit komínové těleso s libovolným počtem průduchů při libovolné kombinaci průměrů a typů vnitřních vložek. Je zajištěna vzájemná variabilita systémů KLASIK, PLYN a MULTI.
 • Mnoho typů nadstřešní části - Nadstřešní část komínového tělesa je možno řešit několika způsoby – obezděním vhodnými cihlami, obkladem cihelným páskem HELUZ, omítnutím, použitím návleků nebo prstenců GRAND.
 • Záruka 30 let na systém HELUZ KLASIK.