Komínové vložky

Komínové vložky, která vytváří vlastní spalinovou cestu splodin. Zásadně tak ovlivňuje fyzikální i užitkové vlastnosti komína. Při výběru komínové vložky musíme dbát na to, aby výrobek splňoval všechny požadované české i evropské normy. Ty požadují např. zkoušku na pevnost, tepelný odpor nebo např. na požární odolnost. Dále nezapomeňme na provedení kontroly a zkoušky před uvedením do provozu nebo na pravidelné čištění a revize. Četnost těchto kontrol se odvíjí od výkonu a také od používaného paliva.

Komínové vložky můžeme rozdělit podle použitého materiálu z kterého jsou vyrobeny na: keramické komínové vložky, kovové komínové vložky a plastové komínové vložky. Každý z těchto typu má svoje specifické vlastnosti, výhody a nevýhody. Podívejme se na tedy na jednotlivé typy blíže.

Keramické komínové vložky

Keramická vložka "neodpouští" montážní chyby. Základní podmínkou je volná dilatace po celé délce. Používají se dva druhy šamotu. Klasický a izostatický. Klasický šamot má velkou odolnost proti vyhoření a nepodléhá korozi. Izostatický šamot je tenkostěnný s jemnozrnou mikrostrukturou. Má vynikající tvarovatelnost a přitom tvarovou stálost. Je taky vysoce odolný proti teplotním změnám. Keramické komínové vložky jsou velmi odolné proti vlhkosti.

Kovové komínové vložky

Výhodami kovových vložek je velká ohebnost a odolnost vůči korozi a vlhkosti. Dají se snadno tvarovat. Vyznačují se nízkou hmotností a dlouhou životností. Nejčastěji se vyrábí z nerezi a hliníku a rozdělují se na ohebné a pevné. Ohebné kovové komínové vložky umožňují větší variabilitu připojení spotřebičů.

Plastové komínové vložky

Tomuto dnes ješte nepříliš použivanému materiálu na komínové vložky je prorokována velká budoucnost. Jde o vysoce odolné vložky s dlouhou životností. Je jen otázkou času, kdy u zákazníků překonají počáteční nedůvěru a plně se rozšíří. Plastové komínové vložky se výborně hodí hlavně ke kotlům s nízkou teplotou spalin - například kondenzační kotle.