Zděné komíny

Tradiční metoda vyzdivání komínů z plných pálených cihel na maltovou směs již dneska není dostačující. Je to způsobeno vývojem ve spotřebičích, které jsou ke komínu připojeny, jejich vyšší účinností a nižší výstupní teplotou spalin. Pro klasický zděný komín mají tyto vlastnosti neblahé účinky. Dochází totiž ke zchlazení splodin pod jejich rosný bod a tudíž i ke kondenzaci ještě v komíně.

Na moderní komíny jsou kladeny vyšší nároky. Oproti klasickým zděným musí splňovat větší nároky na nenasákovost, těsnost a tepelnou odolnost. Moderní komínové systémy toto splňují. Tyto stavebnicové systémy jsou vždy vícesožkové a bývají opatřeny zadním odvětráváním. Základ tvoří lehčené tvárnice - cihlené, keramické nebo liaporové, které obalují komínovou vložku - keramickou, plechovou nebo plastovou - s tepelnou izolací.

Moderní komínové systémy jsou vhodné pro všechny druhy staveb (rodinné domy, bytové domy, chaty, administrativní a průmyslové objekty, kotelny ústředního vytápění). Zadní větrání komína slouží k odvodu vlhkosti z izolace komínového průduchu a případnému nežádoucímu úniku spalin. Komín je určen pro ruční montáž a je dodáván po jednotlivých komponentech, které jsou podrobně popsány v montážním návodu. Komín je určen pro připojení spotřebičů (kotlů) na plynná, kapalná i tuhá paliva.

Výhody zděných komínových systémů

  • univerzální použití pro všechny druhy paliv
  • odolnost vůči nasákavosti
  • montáž bez mechanizace
  • snadná povrchová úprava komína (tenkovrstvá omítka)
  • jednoduchá a rychlá montáž